צוואה אתית

צוואה אתית – משמעותה, נסיבותיה וכיצד להכינה.

30/03/2022
נעם
אבלות

אנשים העומדים נוכח המוות המתקרב יכולים לכתוב צוואה שבה הם מבקשים להבטיח את הסדרת ענייניהם המעשיים: חלוקת הרכוש, הטיפול בילדים, העניינים הכספיים וכל עניין אחר הטעון הסדר, אך אנשים כמהים גם להבטיח שלאחר מותם תישמר מורשתם ותימשך, יש שיימצאו לנכון לחבר "צוואה אתית" המתווה ערכים או יפקידו מכתב לילדיהם ולבני המשפחה או אף לחבריהם ולחברי קהילתם. צוואה כזו יכולה להיות כתובה או מוקלטת – וערוכה בכל דרך נאותה ההולמת את מצבו של הנוטה למות. היא יכולה למלא צורך רוחני עמוק בהבהרת המחויבות, האמונות והזיכרונות של הנוטים למות – ובהנחלתן ליקיריהם.

לעתים תכופות משמש חיבורו של "מסמך" מעין זה זרז מוצלח ביותר לשיחות גלויות לב על אודות החיים, על ערכים ומשברים, ולא פחות מכך – על אודות מערכות יחסים שאולי לא זכו עד כה למלוא הביטוי בחיי היומיום. השיחות האלה, לא פחות מכתיבתו של המסמך, עשויות לספק נחמה לנוטה למות ולהיוותר אחרי מותו כאוצר יקר ערך.

בהכנתה של צוואה אתית אפשר להיעזר בבני המשפחה, בקרובים ובידידים. רב או כל מלווה רוחני ומקצועי אחר יכולים לסייע מאוד בתהליך רגיש וייחודי זה.