תפילות וקבצים להורדה

אסופה מקראות

מנהגי האבלות והזיכרון המסורתיים, כדוגמת "השבעה", "ניחום האבלים" והאזכרות בבית העלמין, הם מן המנהגים המסורתיים הרווחים ביותר בחברה הישראלית. עם זאת ישנם רבים החשים כי תפילות הזיכרון המסורתיות, המדגישות את רעיון "צידוק הדין", אינן מטיבות לבטא את רגשותיהם לנוכח הפרידה מאדם קרוב. בקובץ זה מובאים מקראות אחדים בני ימינו, פרי יצירתם של משוררים עבריים ורבני היהדות הרפורמית בישראל, היכולים לשמש כהקדמה לתפילות הזיכרון המסורתיות או כתחליף להם, בהתאם לרצונם של בני המשפחה האבלים.

אסופת מנהגי אבלות וניחום אבלים

בהתאם לדרכה של היהדות הרפורמית, הבחירה להקפיד בהלכות ולקיים את המנהגים השונים מסורה ליחיד ולבני המשפחה האבלים, ואין הכרח לקבלם כמקשה אחת. באוגדן קצר זה מפורטים בתמצית ובקיצור הלכות ומנהגים של אבלות וניחום אבלים.

אסופת קדיש אבלים

הקדיש הוא התפילה המרכזית הנאמרת לזכרם של הנפטרים. בני המשפחה הקרובים (אב, אם, בן/בת זוג, אחים ואחיות וילדים) אומרים את הקדיש. בהעדר בני משפחה אלו אומרים אותו אחד הנוכחים או הנוכחות.

אסופה סדר אזכרה מקוצר

אסופה סדר אזכרה

מצגת אבלות

דילוג לתוכן